Masz głos, masz wybór

Masz głos, masz wybór

 

OŚWIADCZENIE

 

Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją rezygnuje z uczestniczenia w akcji „Masz głos, masz wybór” w koalicji z podmiotami, które opacznie rozumują inicjatywę Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Według naszej wiedzy przedmiotem akcji nie ma być wyręczanie społeczne (a właściwie z żądzy pozyskania grantów w wysokości 2000 zł) działu Public Relations samorządu i tworzenie dodatkowego zaplecza politycznego promującego Prezydenta Miasta Jeleniej Góry dr Marka Obrębalskiego lecz pluralistyczne debaty publiczne rozważające argumenty i postulaty różnych środowisk. Jeleniogórskie organizacje uczestniczące, które w swoich szyldach mają burzenie wszelkich barier i wyrównywanie szans, obronę praw człowieka i obywatela, pomoc słabszym i walkę z bezrobociem oraz „wiosenne odkwaszanie organizmu”, nie mogą odwrotnie spełniać swojej roli, działać przeciw swoim programom i statutowym celom. Nie identyfikujemy się z ludźmi, którzy dla „sztucznego tłoku”, zawłaszczają pozytywne symbole, tworzą i mnożą fikcyjne podmioty – dopisują naprędce nowych uczestników akcji takich jak fałszywy[1] oddział Polskiej Ligi Obrony Praw Człowieka. Gros ze zgłoszonych do akcji w naszym regionie podmiotów w rzeczywistości powiązanych jest strukturalnie, osobowo i materialnie z wąskim kręgiem tych samych osób wokół Dworku „Czarne” i nielegalnego (postępowanie o eksmisję z lokalu przy ul Złotniczej 8 w toku) Biura Porad Obywatelskich. Byłoby rzeczą nieetyczną i niemoralną wobec społeczeństwa kreowanie się na ich reprezentantów, a realizowanie w rzeczywistości interesu władz miasta o czym jawnie się mówi na spotkaniach organizatorów. Nie sposób pominąć faktu, że wszystkie „bratnie” organizacje nie mają żadnej legitymacji do prowadzenia monitoringu realizacji jakichkolwiek zobowiązań Prezydenta (przez niego zresztą dowolnie określonych) ponieważ są one w konflikcie interesów z Miastem. Pomijając Stowarzyszenie „Wspólne Miasto”, które wraz ze swoimi radnymi jawnie stoi w opozycji do opcji rządzącej miastem (PO), to wszystkie pozostałe organizacje były w przeszłości w jakimś stopniu dotowane, wspierane i mają swoich ukrytych przedstawicieli w Radzie Miejskiej Jeleniej Góry (Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis), czy też są powiązane z władzą (Z-cą Prezydenta Miasta Jerzym Łużniakiem) zależnościami w Fundacji Kultury Ekologicznej przy „gościnnej” ul. Strumykowej 2 na „Czarnem” i innych komisjach (radach ławniczych). Nie są wiarygodnymi partnerami akcji ludzie, którzy chcą prowadzić debaty i monitoring działań Prezydenta Miasta, a które same mają różne postępowania sądowe o naruszenie praw wobec członków Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Jeleniej Góry jak Danuta Rybicka-Jakubiec. Nie po drodze nam z ludźmi, którzy są zadowoleni z obecnego stanu rzeczy w mieście i z góry zakładają, że niedopuszczalne jest zadawanie niewygodnych pytań Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. To jest jawne oszukiwanie lokalnego społeczeństwa, fikcyjny dialog społeczny. Przepraszamy za swego rodzaju bojkot akcji, ale brzydzimy się obłudą i zakłamaniem. Żałujemy zasłużonego Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i dziwimy się prezesowi Stanisławowi Schubertowi, że legitymizuje swoją osobą haniebne działania lipnych organizacji. Nie mogą wymagać od Prezydenta Miasta przejrzystości życia publicznego organizacje, które same łamią prawo, mają niejasny status prawny i fałszywe lokalizacje.

Mamy głos i mamy wybór. Wybraliśmy lojalność wobec mieszkańców Jeleniej Góry.

 

Z up. prezesa

Sekretarz ROPOiWzK

Barbara Biedak