Mapa inwestycji Jeleniej Góry

Mapa inwestycji Jeleniej Góry

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Józef Kusiak postanowił otworzyć ludziom oczy i przesłać do wszystkich gospodarstw domowych „Mapę inwestycji”. Broszurkę w formie składanki informującą mieszkańców o dokonaniach władz miasta w okresie mijającej kadencji samorządu. A cóż to za dokonania, dowiadujemy się z mapki wydrukowanej na koszt podatników i bez wyraźnej zgody Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Za ponadprzeciętne inwestycje uznał pan Kusiak wymienić między innymi:

§         Wiadukt na Zabobrzu (wybudowany po uszkodzeniu starego),

§         Modernizacja ul. Wrocławskiej (wąska jezdnia z wysokimi krawężnikami),

§         Nowa nawierzchnia Placu Piastowskiego w Cieplicach (grubo przeinwestowana),

§         Nowy asfalt (położony na stary) i malowanie znaków poziomych na jezdniach,

§         Zagospodarowanie obiektów byłego CSR przez Kolegium Karkonoskie i PUP,

§         Nowe lampy uliczne i łańcuchy na słupkach,

§         Melioracja niektórych rowów i udrożnienie potoków,

§         Budowa oczyszczalni ścieków za pieniądze unijne (już zalana),

§         Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej (też zalewane przez wszelkie powodzie),

§         Rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami komunalnymi (zwłaszcza widać to w przydrożnych rowach pięknie),

§         Jakieś kapliczki i zabytki itp.,

§         Do tego pisze coś o kulturze, sporcie, bezpieczeństwie publicznym i oświacie.

Jednym słowem pic na wodę fotomontaż. Bieżące remonty, toż to zwykła norma, podstawowy standard w kraju Unii Europejskiej. Większość robót została zresztą znacznie przeinwestowana, część w ogóle nie wykonana. Czym tu się chwalić? Dlaczego pan Kusiak nie wydrukuje mapy ruin i obiektów przeznaczonych do rewitalizacji, które dostali radni na płycie CD? Niech pochwali się ile ziemianek (takich jak na zdjęciu) już ludzie wybudowali w różnych parkach, ogrodach i pobliskich lasach. Prawdziwy obraz Jeleniej Góry i jej mieszkańców jest dramatyczny. Gmina ubożeje, inwestorzy się nie garną, mieszkańcy emigrują. Koń jaki jest każdy widzi. Druk i kolportaż mapki jest wyrzucaniem kolejnych pieniędzy w błoto. A swoją drogą kto przegłosował taki budżet gminy, w którym ukryte były koszty kampanii prezydenckiej Józefa Kusiaka? Ja byłem przeciw temu budżetowi. Nie dałem się nabrać.

Grzegorz Niedźwiecki

Lew1@poczta.fm