Dialog społeczny poprzez Kolegia?

Dialog społeczny poprzez Kolegia?

 

Miałem wziąć urlop od polityki i życia społecznego, ale nie potrafię siedzieć spokojnie, gdy zagrożona jest być może sprawiedliwość społeczna i przejrzystość życia polityczno-gospodarczego w naszym mieście.

Przewodniczącym Rady Miejskiej Jeleniej Góry został nowo wybrany radny Platformy Obywatelskiej – Hubert Papaj. Jak dowiadujemy się z portali internetowych, pracuje on w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Jeleniej Górze (został powołany przez premiera RP) oraz w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej jako specjalista ds. organizacyjno-prawnych i kadr. Jest także społecznym asystentem posłanki Beaty Sawickiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych – kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji. Czyli pan Papaj miałby głównie recenzować decyzje partyjnego kolegi, prezydenta Jeleniej Góry Marka Obrębalskiego. Miałby, gdyby nie fakt, że członkostwa w kolegium nie można łączyć z mandatem radnego lub członkostwem w organie wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. Czekamy więc na urlopowanie się przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry z etatu członka SKO, bądź na przeniesienie go na inną placówkę. A swoją drogą to sprytną formułę pan „mecenas” Papaj wymyślił – „społeczny asystent posłanki…” Ciekawe na ile charytatywnie radny PO udziela się u p. Beaty Sawickiej? W myśl ustawy o samorządzie gminnym – radny nie może podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.

*

Moralista Jerzy Łużniak z Platformy Obywatelskiej, który zamienił ugory zalewowe na bardziej korzystne grunty pod budownictwo z Miastem, został zastępcą prezydenta Marka Obrębalskiego. Gratuluję mieszkańcom Jeleniej Góry trafnego etycznie wyboru swoich przedstawicieli. Ciekawie się zapowiada dialog społeczny. Czyżby poprzez samorządowe kolegia odwoławcze i oflankowanie nowego folwarku?

Obiektywizm, bezstronność i kompetencje członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze miałem okazję podważyć przed NSA już przy rozpracowywaniu folwarku Zofii Czernow.

Grzegorz Niedźwiecki

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

Ps.

Byłego radnego Jeleniej Góry Jacka Wojciechowskiego – kolegę kandydata na prezydenta Eugeniusza Piotrowskiego – widziałem w pomarańczowej kamizelce krzątającego się przy remoncie drogi ul. Podwale. Czyżby z rekomendacji radnej Zofii Czernow, koleżanki Eugeniusza Piotrowskiego, znalazł zatrudnieni u jej byłego wspólnika Andrzeja Grochali w Kółku Rolniczym w Siedlęcinie?

Abstrahując od powyższych sugestii, w Polsce mamy duże bezrobocie i znaczące ubóstwo, ale wielu przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego ma kilka etatów lub zarabia krocie. Praca jest towarem handlowym, spekulacyjnym i nie ma się co dziwić, że niektórzy wykorzystują ją w sposób kur…