Masz głos, masz wybór

Masz głos, masz wybór

 

OŚWIADCZENIE

 

Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją rezygnuje z uczestniczenia w akcji „Masz głos, masz wybór” w koalicji z podmiotami, które opacznie rozumują inicjatywę Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Według naszej wiedzy przedmiotem akcji nie ma być wyręczanie społeczne (a właściwie z żądzy pozyskania grantów w wysokości 2000 zł) działu Public Relations samorządu i tworzenie dodatkowego zaplecza politycznego promującego Prezydenta Miasta Jeleniej Góry dr Marka Obrębalskiego lecz pluralistyczne debaty publiczne rozważające argumenty i postulaty różnych środowisk. Jeleniogórskie organizacje uczestniczące, które w swoich szyldach mają burzenie wszelkich barier i wyrównywanie szans, obronę praw człowieka i obywatela, pomoc słabszym i walkę z bezrobociem oraz „wiosenne odkwaszanie organizmu”, nie mogą odwrotnie spełniać swojej roli, działać przeciw swoim programom i statutowym celom. Nie identyfikujemy się z ludźmi, którzy dla „sztucznego tłoku”, zawłaszczają pozytywne symbole, tworzą i mnożą fikcyjne podmioty – dopisują naprędce nowych uczestników akcji takich jak fałszywy[1] oddział Polskiej Ligi Obrony Praw Człowieka. Gros ze zgłoszonych do akcji w naszym regionie podmiotów w rzeczywistości powiązanych jest strukturalnie, osobowo i materialnie z wąskim kręgiem tych samych osób wokół Dworku „Czarne” i nielegalnego (postępowanie o eksmisję z lokalu przy ul Złotniczej 8 w toku) Biura Porad Obywatelskich. Byłoby rzeczą nieetyczną i niemoralną wobec społeczeństwa kreowanie się na ich reprezentantów, a realizowanie w rzeczywistości interesu władz miasta o czym jawnie się mówi na spotkaniach organizatorów. Nie sposób pominąć faktu, że wszystkie „bratnie” organizacje nie mają żadnej legitymacji do prowadzenia monitoringu realizacji jakichkolwiek zobowiązań Prezydenta (przez niego zresztą dowolnie określonych) ponieważ są one w konflikcie interesów z Miastem. Pomijając Stowarzyszenie „Wspólne Miasto”, które wraz ze swoimi radnymi jawnie stoi w opozycji do opcji rządzącej miastem (PO), to wszystkie pozostałe organizacje były w przeszłości w jakimś stopniu dotowane, wspierane i mają swoich ukrytych przedstawicieli w Radzie Miejskiej Jeleniej Góry (Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis), czy też są powiązane z władzą (Z-cą Prezydenta Miasta Jerzym Łużniakiem) zależnościami w Fundacji Kultury Ekologicznej przy „gościnnej” ul. Strumykowej 2 na „Czarnem” i innych komisjach (radach ławniczych). Nie są wiarygodnymi partnerami akcji ludzie, którzy chcą prowadzić debaty i monitoring działań Prezydenta Miasta, a które same mają różne postępowania sądowe o naruszenie praw wobec członków Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Jeleniej Góry jak Danuta Rybicka-Jakubiec. Nie po drodze nam z ludźmi, którzy są zadowoleni z obecnego stanu rzeczy w mieście i z góry zakładają, że niedopuszczalne jest zadawanie niewygodnych pytań Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. To jest jawne oszukiwanie lokalnego społeczeństwa, fikcyjny dialog społeczny. Przepraszamy za swego rodzaju bojkot akcji, ale brzydzimy się obłudą i zakłamaniem. Żałujemy zasłużonego Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i dziwimy się prezesowi Stanisławowi Schubertowi, że legitymizuje swoją osobą haniebne działania lipnych organizacji. Nie mogą wymagać od Prezydenta Miasta przejrzystości życia publicznego organizacje, które same łamią prawo, mają niejasny status prawny i fałszywe lokalizacje.

Mamy głos i mamy wybór. Wybraliśmy lojalność wobec mieszkańców Jeleniej Góry.

 

Z up. prezesa

Sekretarz ROPOiWzK

Barbara Biedak

Jeden komentarz do “Masz głos, masz wybór”

  1. Relacja z debatyDebata odbyła się 18 maja 2007 r. o godz. 17.00, choć w lokalnych Nowinach Jeleniogórskich któryś z uczestników podał błędną godz. 18.00. Tylko dzięki informacjom ROPOiWzK rozpowszechnionym w Internecie większość zainteresowanych przyszła o właściwej porze. Debatę przeprowadzono w sali nowej JCK na koszt gminy Jelenia Góra i jako uczestników wymieniono 4 podmioty, m.in. niewidoczną Polką Ligę Obrony Praw Człowieka w Jeleniej Górze, której to Oddział Dolnośląski nie figuruje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jeleniej Góry, a adres podany na stronie http://www.maszglos.pl jest nieprawdziwy. Na debatę przyszło około 80 osób, z czego gros stanowili pracownicy Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze i członkowie partii Platforma Obywatelska, którzy uratowali Prezydentowi Miasta frekwencję. Służby Pana Prezydenta wspomagały go również w odpowiedziach na pytania nielicznych mieszkańców. Prowadzący debatę złamali wszelkie zasady obowiązujące w tegorocznej edycji akcji. Rzetelność i neutralność uczestników podważył jeden z mieszkańców, który zapytał Prezydenta Marka Obrębalskiego o kulisy wypowiedzenia umowy najmu lokalu na ul. Złotniczej 8/1 w Jeleniej Górze dla stowarzyszenia Ośrodek Edukacji Makrobiotycznej. Nota bene zastępca prezydenta Jerzy Łużniak powiązany w pewien sposób z Danutą Rybicką-Jakubiec poprzez Fundacją Kultury Ekologicznej na ul. Strumykowa 2 skłamał, iż przed sądem toczy się ugoda w sprawie o eksmisję. Umowa najmu została rozwiązana, a Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Złotnicza 8 podjęła już dawno uchwałę w sprawie Likwidacji Biura Porad Obywatelskich. Przed sądem zawisła tylko chwilowo rozprawa o eksmisję. Żeby było śmieszniej, pani Rybicka-Jakubiec wykorzystała debatę do reklamy wypowiedzianego biura wystawiając na stoliku przed wejściem do sali JCK ulotki „Biura Porad Obywatelskich”. 1. Debata nie służyła w ogóle budowaniu dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi. Mieszkańcy byli zbulwersowani stronniczością i ograniczaniem im swobody wypowiedzi.2. Prowadzący debatę ograniczał możliwość wypowiedzi i zaprezentowania swoich neutralnych argumentów mieszkańcom.3. Poglądy mogły być tylko ogólnikowe, 30 sekundowe; mieszkańców nie traktowano absolutnie na zasadach partnerskich.4. Debata najwyraźniej służyła promocji władz samorządowych i własnym partykularnym interesom uczestników, co zostało zarejestrowane przez operatora lokalnej telewizji i na kamerze prywatnej.5. Debata zarówno ze strony uczestników jak i Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w żadnej mierze nie spełniła norm zaufania społecznego.

Możliwość komentowania została wyłączona.