Deklaracja polityczna – Kukiz’15

kukiz'15

Moim celem są prawa człowieka, a nie walka o ogień

 

Jako poseł będę zabiegał o:

  1. Zniesienie wszelkich immunitetów (nie może być świętych krów).
  2. Zniesienie progów wyborczych.
  3. Zlikwidowanie lub ujednolicenie progów frekwencyjnych.
  4. Zlikwidowanie dofinansowania partii politycznych, zrównanie ich z organizacjami pozarządowymi.
  5. Zlikwidowanie rad nadzorczych i wszelkich przywilejów.
  6. Wprowadzenie demokracji bezpośredniej z limitem finansowania kampanii.
  7. Ograniczenie posłowania do dwóch kadencji z rzędu.
  8. Zmniejszenie diet i uposażeń politykom.
  9. Zmniejszenie ilości posłów do 300.

10. Zlikwidowanie Senatu.

11. Zlikwidowanie niezawisłości (nie może być państwa w państwie, władza ma wynikać z woli narodu, suwerena).

12. Wprowadzenie równego traktowania wszystkich wobec prawa. Musi być odpowiedzialność, ale nie może być dyskryminacji obywatela przez władze.

13. Wprowadzenie realnego, obiektywnego, zewnętrznego, niezależnego systemu kontroli, nadzoru decyzji wydanych przez urzędników i funkcjonariuszy.

14. Wprowadzenie odpowiedzialności osobistej urzędnika i funkcjonariusza za błędne decyzje, za narażenie obywatela na szkodę.

15. Wprowadzenie prawa odwoływalności wybranych, nieuczciwych funkcjonariuszy i polityków.

16. Zlikwidowanie przewlekłości postępowań sądowo administracyjnych.

17. Wybieranie Prokuratora Generalnego, Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich w wyborach bezpośrednich.

18. Wprowadzenie sądu obywatelskiego (społecznego) jako instytucji odwoławczej oraz współczesnego IPN.

19. Wprowadzenie większej edukacji i szkoleń w zakresie komunikacji drogowej i prawa, mniej represji.

20. Zlikwidowanie Straży Miejskiej i rozbudowanie Policji.

21. Odpolitycznienie mediów i uwolnienie rynku medialnego

22. Powołanie społecznego ROPCiO

23. Zaprzestanie eksmisji na bruk oraz budowanie mieszkań socjalnych.

24. Tworzenie korzystnych dla mieszkańców strategii rozwoju miast i planów zagospodarowania przestrzennego.

25. Obniżenie wartości gruntów i lokali użytkowych (ożywienie rynku gospodarczego).

26. Obniżenie i urealnienie czynszów komunalnych, stosowanie uczciwych podmiotowo relacji prawnych.

27. Tworzenie nie tylko prawa pracy, ale realnej szansy pracy w Polsce. Człowiek musi mieć prawo i warunki do godnego życia.

28. Zlikwidowanie CIT, VAT i podatku dochodowego i wprowadzenie 1% podatku obrotowego dla wszystkich.

29. Obniżenie wszelkich podatków (nie wysokość, a ilość przynosi zysk).

30. Zmniejszenie składek ZUS i zastąpienie nimi KRUS. Docelowo zlikwidowanie ZUS-u i OFE na rzecz Gwarantowanego Dochodu Podstawowego.

31. Umożliwienie rolnikom sprzedaży bezpośredniej i prowadzenie gospodarstw wielo asortymentowych.

32. Skomunalizowanie nieodpłatne, tj. oddanie pod kontrolę społeczną samorządom i polskim rolnikom ziemi (własności Skarbu Państwa) wraz z jej zasobami naturalnymi.

33. Bronienie interesu narodowego i stworzenie uczciwej konkurencji.

34. Wprowadzenie obowiązku chodzenia do szkół od siódmego roku życia.

35. Przywrócenie całościowo realiów emerytalnych według starego systemu.

36. Wprowadzenie bezpłatnej (opłaconej ze składek) i wydajnej służby zdrowia. Podstawowa opieka medyczna musi być powszechnie dostępna.

37. Wybieranie nadzorców schronisk Brata Alberta, ośrodków pomocy, czynników społecznych w sądach i wszelkich funkcji publicznych w drodze konkursów.

38. Wprowadzenie lokalnej waluty (w okręgu Jelenia Góra np. jelgór, karkonosz, czy sudet). Jej ujemne oprocentowanie zachęci wszelkich klientów do korzystania z niej i przyniesie rozwój społeczno gospodarczy w okręgu.

39. Zlikwidowanie układu zamkniętego, państwa w państwie, korupcji, nepotyzmu, koneksji, stalinizmu.

40. Zamienienie wartości mafii i pieniądza wartościami etycznymi.

 

Te wartości powinny być już dawno wprowadzone. Tak postąpiliby ludzie mający na celu dobro człowieka i interes państwa. Warto się zastanowić, czy to chęć niesienia pomocy powoduje wydawanie niektórym sporych majątków na kampanię wyborczą? Na miejscu wyborców nie głosowałbym właśnie na liderów i na tych co najczęściej figurują na bilbordach oraz na nowotwory. Oni bowiem daleko są od etyki i od filantropii. Posłowanie powinno być służbą społeczną, a nie ciepłym korytem. Baronowie partyjni kierują się prywatą. Wy to akceptujecie. Wy na to pozwalacie.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/o-mnie/

http://www.jelonka.com/news,single,init,article,59872

http://www.parlamentarny.pl/sejm-2015/okw-1-legnica,2/kww-kukiz-15,10/grzegorz-niedzwiecki,4411.html

Grzegorz Niedźwiecki – KWW Kukiz’15 – 1.11