Wymiar niesprawiedliwości

Nullum crimen, nulla poena Materiał dowodowy Postanowienie PR Jelenia Góra o odmowie wszczęcia dochodzenia w trybie art. 212 kk Akt oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu K. 8 akt sprawy II K 467 07 Wyrok II K 467 07 Ustalenie zdarzenia faktycznego (k. 69 akt sprawy) ekspertyza_G_Niedzwiecki Postanowienie VI Ko 66 15 … Czytaj dalej Wymiar niesprawiedliwości