Dlaczego MS i PG nic nie robią?

Między innymi

Do Prokuratora Generalnego

Rzeczpospolitej Polskiej

Otrzymałem odpowiedź z Biura Prokuratora Generalnego. Otrzymałem odpowiedź, jak zwykle nie na temat. Ktoś niby wysłał moje pisma do instytucji kasacyjnej i jednocześnie zajął negatywne stanowisko na możliwość wniesienia kasacji. Niby kasację można wnosić do określonego terminu po zakończeniu postępowania głównego, a nie po rozpatrzeniu wniosku o wznowienie postępowania.

Moje żale nie dotyczyły prośby o wniesienie kasacji tylko o uczciwe zbadanie całej sprawy. Kasacja, w moim rozumieniu, to akt łaski, skasowanie mimo wszystko prawomocnego wyroku skazującego.

   1. Nie wyrażam zgody na karanie mnie, i to radykalne, bez dowodów winy.

   2. Nie wyrażam zgody na wydawanie zaocznych wyroków skazujących tylko dlatego, że ktoś przebywa zagranicą.

   3. Wniosłem o wznowienie postępowań na istotnych nowych okolicznościach, których nie uwzględniono.

   4. Złożyłem zawiadomienie o przestępstwie poświadczenia nieprawdy przez rzeczywistą winowajczynie, o ile w ogóle jakiśkolwiek czyn karalny został popełniony.

   5. Nie dano mi prawa do obrony.

http://www.ropoiwzk.com/Interwencje/mBank.mht

Tych spraw Prokurator Generalny nie poruszył. Czy tylko dlatego, że sędziowie czasem popełniają pomyłki, wykroczenia, żeby nie powiedzieć przestępstwa i to trzeba przemilczeć? W sprawach niesłusznie skazujących całe rodziny na zagładę i niewinnie, niejawnie dyskryminujących uczciwych obywateli nie powinno być przedawnień. Szanowny panie Seremet. Mamy w Polsce już demokrację, cza Al-Kaidę?

Grzegorz Niedźwiecki

Ps.

Powyżej jest odpowiedź na tytułowe pytanie dlaczego Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny nic nie robią. Bo dziś jesteś Ministrem Sprawiedliwości, a jutro możesz być na ławie oskarżonych.

socjolog