PRL turbo – Boże przebacz im

0002U8DDXNGDHCAE-C116-F4

II Ko 2948/14 dot.( )

Termin: 01-12-2014 r. 11:00

Stawiennictwo: osobiste obowiązkowe

WEZWANIE

NA POSIEDZENIE

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wzywa Pana do stawiennictwa w charakterze skazanego na posiedzenie, które odbędzie się dnia 01-12-2014 r. o godz. 11:00 w nowej siedzibie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21 w sali nr 4 w sprawie własnej.

POUCZENIE

W przypadku niestawiennictwa oskarżonego sąd jest uprawniony do wydania polecenia zatrzymania i doprowadzenia oskarżonego pod przymusem przez organ Policji (art. 75 § 2 kpk).

Oskarżony, któremu doręczono wezwanie na rozprawę, winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez sąd wezwania, wysłanego pod ostatnim adresem za doręczone.

Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby może nastąpić wyłącznie przez złożenie zawiadomienia lekarza sądowego (art. 117 § 2a kpk).

– – –

Sprawdziłem. Chodzi o internowanie mnie w ramach mściwości. Osiem lat torturuje się mnie w oparciu o poświadczenie nieprawdy przez SSR Jarosława Staszkiewicza w II K 467/07 i kapturowy (bez powyższych pouczeń) wyrok I C 1062/08 SSO Junony Gajewskiej. Przy akceptacji skorumpowanej systemowo III władzy i kolaborantów.

Nie popełniłem żadnego wykroczenia czy wręcz przestępstwa. Opiekuję się niepełnosprawnymi dziadkami niemieckimi, jestem pielęgniarzem starszych i chorych mam, dbam o całą rodzinę. Uzyskałem duże społeczne zaufanie jako kandydat na radnego Rady Miasta Jeleniej Góry.

Moje dzieci słuchały babci jak banderowcy mordowali Polaków w czasie II wojny światowej, stalinowscy oprawcy gwałcili nasz naród i hitlerowcy palili majątki oraz eksterminowali niewinnych ludzi. Chcą iść na to posiedzenie SR i popatrzyć w oczy obecnym katom. Stwierdzić kto gorszy. Pożegnać się ze mną. Może ostatni raz.

Ps.

Skazani to jesteście wy. Na psychozę. Na amoralną sprawiedliwość. Na przestępstwa sądowe. Na systemową samowolę i nadużycia. Na bezprawie i represje rodzinne. Na gestapowską przemoc. Na ubeckie schorzenia. Na reżimową zwierzęcość. Na zbrodnie. To nie jest sprawa własna tylko bezpieki. Bezpodstawna. Prawo i sprawiedliwość to gangsterka. Jesteście sędziami we własnej sprawie. Kiedyś za to odpowiecie.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra

 

*

Jelenia Góra, 11 listopada 2014 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra


Sygn. akt. 1 Ds. 469/2014

III Dsa 113/14/JG

RSD-1201/2014

 

Prokuratura Rejonowa i Okręgowa

w Jeleniej Górze

 

 

Ostatnie przedsądowe zastrzeżenie

Niniejszym informuję Prokuraturę, że jeśli teraz dojdzie do bezprawnego aresztowania mnie tylko z tego powodu, że Prokurator wyznaczony do sprawy podrobienia dokumentów przez pełnomocników FM „Ligęza” zaniechał podjęcia czynności w terminie (co umożliwiałoby mi zawieszenie postępowania w sprawie bezprawnego aresztu), pozwę Skarb Państwa – Prokuraturę Okręgową o 100 tys. zł za wyrządzoną mi tym sposobem szkodę. Skoro złożyłem zawiadomienie o przestępstwie w dniu 20 marca 2014 r., zaniechanie podjęcia stosownych kroków przez Prokuraturę jest deliktem i naraża mnie na niezasłużony areszt, cierpienia i pozbawia mojej rodziny środków utrzymania, ponieważ prawdziwy winny cieszy się wolnością tylko dlatego, że Prokuratura mu na to pozwala.

Grzegorz Niedźwiecki

http://030267.salon24.pl/607559,demokracja-nie-ma-uprawnien-do-naprawienia-niezawislych-zbrodni

http://3obieg.pl/zmarli-otwieraja-oczy-zywym

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2014/09/17/polscy-dzihadysci/

http://socjolog61.neon24.pl/post/93866,uklad-zamkniety-roman-kryze-zyje

http://030267.salon24.pl/474856,poklosie