Archiwa tagu: dwulicowość

Sami swoi

2

Jelenia Góra, dnia 11 grudnia 2014 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Tel. 791830093

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

I Wydział Cywilny

Sygn. akt I Ns 241/14

Zażalenie

na postanowienie z dnia 1 grudnia 2014 r. pozostawiające protest bez dalszego biegu

 

Wnoszę o powołanie na świadka:

  1. Grzegorza Niedźwieckiego, zam. 58-506 Jelenia Góra ul. Działkowicza 19

  2. Bożeny Niedźwieckiej, zam. 58-506 Jelenia Góra ul. Działkowicza 19

  3. Ewy Śmielak, zam. 58-506 Jelenia Góra ul. Działkowicza 19

na okoliczność przesłuchania celem uwiarygodnienia faktów i zarzutów przedstawionych w proteście wyborczym z dnia 18 listopada 2014 r. Z racji tej, iż wybory samorządowe w Polsce są tajne nie ma innej możliwości udowodnienia fałszerstw wyborczych niż złożenie przez wyborców oświadczeń i przesłuchanie ich w charakterze świadka. Nie można przecież wejść do lokalu wyborczego z kamerą. Jest oczywistym, że skoro składam osobiście oświadczenie to wyrażam też zgodę na przesłuchanie mnie. Nie podzielam stanowiska zawartego w postanowieniu, że to na zainteresowanym spoczywa ciężar dowodowy w zakresie przedstawionych zarzutów (zob. wyrok z dnia 6 maja 2008 r. Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. akt II K 467/07). Sąd niższej instancji oraz Okręgowy w Jeleniej Górze I C 1062/08 w sprawach prywatnych z urzędu działał w zakresie poszukiwania i gromadzenia dowodów, których notabene nie znalazł a mimo to wydał wyroki skazujące. Może warto być czasem obiektywnym. A przede wszystkim człowiekiem. Ignorowanie faktów i praw materialnych jest wykluczeniem społecznym. Sąd nie uznając naszych głosów stwierdzi fikcję wyborów i zwolni nas z czynnego prawa wyborczego od tej pory.

Ad vocem

Sąd musi podjąć stanowisko adekwatne do obowiązującej ordynacji wyborczej. Przy takim podejściu sędziów żaden protest wyborczy nie miałby racji bytu. Sądy muszą ponieść koszty i pokryć wady wadliwej ordynacji wyborczej. Taka jest rola wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli to jest nieprzyjemne to proszę apelować o zmianę ordynacji wyborczej na sprawiedliwą. Nie przezroczystych urn, bo to nie wpłynie w żaden sposób na weryfikację głosów tylko na elektroniczne skanowanie list wyborczych.