Polska to wielkie Amber Gold

 

Polska to wielkie Amber Gold

 

Dzisiaj teściowa przeczytała mi przez telefon postanowienie Kp 435/12 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu śledztwa Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze. Nie stwierdzili znamion przestępstwa fałszywego składania zeznań u świadka, mimo iż osoba ta przyznała się i dostarczyła niezbite dowody winy na siebie. Jakieś inne chyba czynności dowodowe nie pozwoliły też na kategoryczne stwierdzenie, czy to świadek dokonał znieważenia powoda na blogu, nie zaś skazany. Nie brano poważnie pod uwagę dowodów tylko upływ przekłamanego czasu. W ubogim postanowieniu jeleniogórskiego Sądu Rejonowego istnieje szereg błędów pisarskich i obcych danych osobowych. Sąd Rejonowy zważył przekonania i polemikę, a nie fakty. „Niektórzy twierdzą, że nie można robić np. kosztownych ekshumacji zwłok i przenosić ciała Anny Walentynowicz, bo to się już stało.”

Ten sam Sąd skazał w 2008 roku mnie właśnie w tej sprawie jak za Amber Gold z rażącym naruszeniem art. 5. § 2. k.p.k. Uznał bowiem, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa i dlatego skazał;-) Czy dlatego różnicują nas, że ów świadek był wówczas ławnikiem sądowym? Czy po prostu uwzięli się na mnie? Wydaje mi się, że wyrok na mnie zapadł zanim jeszcze proces się zaczął. To jest gangsterka nie sprawiedliwość. Nie ścigają sędziego, który mimo nie dających się usunąć wątpliwości nie rozstrzygnął na moją korzyść. Nie karzą świadka za fałszywe składanie zeznań na sprawie II K 467/07 lub później w oświadczeniach i w obecnych zeznaniach. Kiedyś przecież musiał kłamać. Nie karzą mnie za fałszywe oskarżenie świadka. Dowody kłamią? Prawda boli? Cygan zawinił, a kowala należy powiesić, bo wyroki kapturowe zapadły i apelacja „uciekła”? Warunki konieczne i procedury łamią wciąż funkcjonariusze. Parodia prawa.

Grzegorz Niedźwiecki

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

http://www.ropoiwzk.com/Interwencje/mBank.mht

Albo pan Jarosław Staszkiewicz jako Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przekroczył swoje uprawnienia wydając wyrok w sprawie II K 467/07, albo pan Andrzej Muszka jako Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze nie dopełnił obowiązków służbowych w sprawie Kp 435/12.